Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 publicată în Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020 reglementează o serie de măsuri în domeniul insolvenței, aducând astfel modificări Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Trebuie precizat însă că aceste măsuri urmează a se aplica atunci când debitorul se află în stare de insolvență la data intrării în vigoare a acestei legi, sau debitoului care ajunge în stare de insolvență pe durata stării de alertă.

I. Obligativitatea debitorului aflat în stare de insolvență de a se adresa tribunalului cu o cerere de deschidere a procedurii de insolvență în termen de maxim 30 de zile de la apariția stării de insolvență (art. 66 din Legea nr.85/2014):

Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precizează că debitorul aflat în stare de insolvență la data intrării în vigoare a acestei legi, sau care ajunge în stare de insolvență pe durata stării de alertă nu mai deține obligativitatea sesizării tribunalului cu o cerere de deschidere a procedurii de insolvență pe durata stării de alertă.

Obligativitatea se reia la încetarea stării de alertă, iar termenul de 30 de zile prevăzut de art. 66 alin. (1) din Legea nr.85/2014 urmând a curge de la data încetării stării de alertă.

 

II.Valoarea prag

Se modifică valoarea prag prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea nr.85/2014, atât pentru creditori, cât și pentru debitori, cuantumul minim fiind de 50.000 lei, față de 40.000 lei cum era prevăzut.

Această derogare se aplică debitorilor care și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov-2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă.

III. Condiții prealabile formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenței.

Creditorii care vor să formuleze o cerere de deschidere a procedurii insolvenței, pe perioada stării de alertă, împotriva unui debitor care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate în perioada stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei cu coronavirusul SARS-COV-2, menținute, după caz, și în perioada stării de alertă trebuie ca anterior formulării cererii să încerce încheierea unei convenții de plată pe care să o dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice.

 

IV. Procedura de concordat preventiv

În procedurile de concordat preventiv aflate în derulare la data intrării în vigoare a acestei legi, perioada în care se desfășoară negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se prelungește cu 60 de zile. În funcție de etapa în care se află debitorul, perioada de elaborare a ofertei de concordat se prelungește, în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile sau, după caz, perioada de negociere a ofertei de concordat se prelungește, în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile.

În cazul debitorului aflat în executarea concordatului preventiv la data intrării în vigoare a acestei legi, perioada pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat se prelungește, în mod corespunzător, cu două luni.

 

V. Perioada de observație

Pentru debitorii care se află în perioada de observație la data intrării în vigoare a acestei legi, perioada de observație se prelungește cu 3 luni, deci perioada de observație putând depăși 12 luni.

 

VI. Reorganizarea

             Termenul în care categoriile de persoane îndreptățite pot propune un plan de reorganizare se prelungește cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului, prevăzut de lege, a început să curgă.

În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, era depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, dar, urmare efectelor pandemiei de COVID-19, s-au modificat perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, persoanele îndreptățite să depună un plan de reorganizare pot, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, să depună un plan de reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija administratorului judiciar, asupra acestei intenții, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei legi.

Durata executării planului de reorganizare judiciară se prelungește cu două luni pentru debitorii aflați în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a acestei legi.

Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care și-a întrerupt activitatea total ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, poate solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei legi, suspendarea executării planului pentru un termen care nu poate depăși două luni și, totodată, pentru această categorie, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăși o durată totală a derulării sale de 5 ani, față de 3 ani conform prev. art.133 alin.(3) din Legea nr.85/2014, și se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru debitorul care și-a întrerupt activitatea total sau parțial ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspandirii pandemiei de COVID-19, pe durata stării de urgență și/sau de alertă, durata inițială de executare a planului de reorganizare, prevazută de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăși o durată totală a derulării planului de 5 ani, și a modificării, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condițiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

 

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720291919 sau prin e-mail la adresa: [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020