În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, printre care și legea nr. 31/1990.

Noul cadru normativ are un impact semnificativ asupra exercițiului profesiilor liberale, mai exact asupra obligațiilor de raportare a anumitor operațiuni și tranzacții efectuate de clienți.

Când și cum intră avocații sub incidența Legii nr. 129/2019?

Conform art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea 129/2019, avocații vor avea obligația de raportare în cazul în care „acordă asistență pentru întocmirea sau perfectarea de operațiuni pentru clienții lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acțiuni sau părți sociale ori elemente ale fondului de comerț, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienților, operațiuni sau tranzacții care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcționării sau administrării unei societăți; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăți, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum și în cazul în care participă în numele sau pentru clienții lor în orice operațiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile.”

Din prisma dispozițiilor legale citate, entitățile raportoare, inclusiv avocații, sunt obligate să raporteze exclusiv Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor tranzacțiile suspecte, desfășurate de clienții lor, precum și orice tranzacții cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, chiar dacă acestea nu prezintă indicatori de suspiciune.

Când  este o tranzacție suspectă?

În litera legii, entitatea raportoare, avocatul în cazul nostru, este obligat să raporteze Oficiului orice tranzacție dacă acesta cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că:

  1. a)bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni sau au legătură cu finanțarea terorismului; b)persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu este cine pretinde a fi; c) informațiile pe care entitatea raportoare le deține pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi;
  2. d)în orice alte situații sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni referitoare la caracterul, scopul economic ori motivația tranzacției (existența unor anomalii față de profilul clientului; când există indicii că datele deținute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul refuză să le actualizeze ori oferă explicații care nu sunt plauzibile)

Situația în care se află avocații prin prisma acestei reglementări nu este favorabilă, dar, cu toate acestea,  legea face următoarea precizare: obligația de transmitere a acestui raport le revine  numai în măsura în care nu sunt avute în vedere informațiile pe care le primesc de la clienți sau le obțin în legătură cu aceștia, în cursul evaluării situației juridice în cadrul unor proceduri judiciare sau al îndeplinirii obligației de apărare sau de reprezentare în proceduri judiciare sau în legătură cu aceste proceduri, inclusiv de consiliere juridică privind inițierea sau evitarea procedurilor, indiferent dacă aceste informații sunt primite sau obținute înaintea procedurilor, în timpul acestora sau după acestea (art. 9. alin 3).

Totuși, această excepție nu înlătură obligația de raportare dacă avocații cunosc faptul că activitatea de consiliere juridică este furnizată în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului sau atunci când știu că un client dorește consiliere juridică în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului (art. 9, alin 4).

De când se aplică?

Obligația avocaților de a se conforma prezentei legi se instituie  în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a acesteea.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic la: 0720291919.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020