Guvernul României, a hotărât plafonarea indemnizației lunare de creștere a copilului, astfel încât, indiferent de veniturile părintelui, aceasta nu va putea depăși 8.500 de lei lunar, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului. Actul a fost publicat astăzi, 07.08.2017 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 644 din 2017, urmând ca plafonarea să se aplice doar începând cu drepturile cuvenite pentru luna septembrie a anului curent.

“Indemnizația  de creștere  se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, și nu poate fi mai mică de 85 % din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată și nici mai mare de 8500 lei”, potrivit actului recent publicat în Monitorul Oficial.

Așa cum reiese de pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, motivul acestei plafonări reiese din următoarea declarație: “În vederea utilizării eficiente a resurselor bugetare alocate pentru prestații sociale ar fi oportună plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului (ICC) la un nivel maxim cuprins între 5.000 – 10.000 lei, dar şi introducerea cardului social de beneficii”.

Pentru mai multe detalii, așteptăm să ne scrieți la adresa: [email protected] !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020