Legea nr.102/2020 aduce modificări importante Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, aceasta fiind publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 02 iulie 2020 și va intra în vigoare de la 05 iulie 2020.

Astfel, printre cele mai importante modificări se numără abrogarea prevederilor art.14 din Legea nr.31/1990 care interziceau persoanelor fizice și juridice de a fi asociați unici la mai multe SRL-uri.

Textul articolului 14 prevedea:

(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană

Dacă se încălcau aceste prevederi  statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată puteau să ceară dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituită.

În concluzie, de la data de 5 iulie 2020 o persoană fizică sau juridică poate deține calitatea de asociat unic în mai multe SRL-uri, totodată, o societatea cu răspundere limitatăpoate avea calitatea de asociat unic într-o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. 

 

O altă modificare importantă privește posibilitatea ca la același sediu să funcționeze mai multe societăți decât numărul de camere, lucru imposibil anterior deoarece dispozițiile art. 17 alin. 4 prevedeau că la acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate, iar numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare, însă prin Legea nr.102/2020 aceste dispoziții au fost abrogate.

 

Totodată, nu mai este necesar acordul vecinilor atunci când se declară pe propria răspundere că nu se desfășoară activitatea la sediul social.

La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

La autentificarea actului constitutiv sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.

 

În cazul în care aveți nevoie de îndrumări în ceea ce privește această procedură, ne puteți contacta la sediul cabinetului nostru de avocatură din Sibiu, str. Spartacus, nr. 13A, jud. Sibiu, prin telefon la numărul: 0720.291.919 sau prin e-mail la adresa: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020