Companiile, indiferent de mărimea lor, au obligația de a pune în aplicare metodologia privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale, la locul de muncă.

La data de 17 octombrie 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial sub nr. 939, Hotărârea de Guvern nr. 790/2023 care stabilește metodologia care trebuie aplicată de către companiile private și instituțiile publice pentru prevenirea și combaterea hărțuirii bazate pe sex și hărțuirii morale la locul de muncă.

Astfel, pe lângă obligațiile existente în baza actelor legislative anterioare, se instituie o serie de noi obligații pentru angajatori, printre care se numără și obligația de a elabora și implementa Ghidul privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

Obligațiile se circumscriu și implementării unui cadru unitar şi coerent în ceea ce priveşte atât integrarea perspectivei de gen, cât şi prevenirea, combaterea şi gestionarea situaţiilor de hărţuire pe criteriul de sex şi hărţuire morală la locul de muncă.

Astfel, trebuie elaborată, implementată și difuzată o procedură concretă prin care să se reglementeze posibilitatea victimei de a depune o plângere/sesizare, modalitatea de ascultare a victimei și a hărțuitorului, compentențele persoanei responsabile/comisiei de primire şi soluţionare a cazurilor de hărţuire, măsurile care pot fi dispuse ș.a.

Actul normativ oferă exemple de situații care pot forma obiectul plângerii/sesizării:
a) apariţia unor divergenţe de opinii, uşoare conflicte interpersonale care se pot rezolva la nivelul persoanelor implicate, dar care, dacă rămân nerezolvate, pot degenera;
b) instalarea treptată a stării de tensiune, prin acţiuni agresive sistematice/repetate îndreptate de către o persoană sau de un grup de persoane împotriva altei persoane;
c)o stare de tensiune accentuată care necesită intervenţia reprezentanţilor angajatorului/conducătorului, în vederea medierii conflictului, pentru a evita escaladarea acestuia;
d)stigmatizare şi/sau izolare socială la locul de muncă, concedierea sau constrângerea victimei de a demisiona de la locul de muncă, fapt care diminuează şansele acesteia de a se încadra din nou, la alte locuri de muncă.

Trebuie menționat că exemplele de hărțuire nu sunt de ordin limitativ, situațiile urmând a fi analizate în fiecare caz concret.Astfel, printre noile noile obligații instituite în sarcina companiilor private, se numără:
Elaborarea Ghidul privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.
Desemnarea persoanei responsabile/comisiei de primire şi soluţionare a cazurilor de hărţuire.
Întocmirea Registrului de semnalare a cazurilor;
Modificarea Regulamentului de ordine interioară
Informarea și instruirea angajaților;

În cazul în care sunteți victima unei hărțuiri la locul de muncă, echipa noastră de avocați vă stă la dispoziție, oferindu-vă sfaturi juridice raportate la situația concretă în care vă aflați, precum și reprezentând interesele voastre în fața instanței de tutelă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020