PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE – CUI DELEGĂM AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ?

Nu sunt rar întâlnite acele situații în care părinții sunt nevoiți să plece în străinătate pentru a le oferi copiilor un trai cât mai bun. În astfel de cazuri, copiii fie li se alătură, fie sunt lăsați în grija rudelor ori persoanelor apropiate.

Totuși, ce se întâmplă din punct de vedere juridic? Trebuie informate autoritățile cu privire la aceste schimbări?

Legea 272/2004 prin articolul 104 și următoarele ne răspunde la întrebările pe care le-am putea avea cu privire la acest subiect.

Care sunt situațiile reglementate de Legea 272/2004?

Dispozițiile sunt aplicabile în acele situații în care:

– părintele care pleacă în străinătate exercită singur autoritatea părintească;

– părintele care pleacă în străinătate este cel la care copilul locuiește;

– ambii părinți urmează să plece la muncă într-un alt stat;

– tutorele urmează să plece la muncă într-un alt stat.

Care este procedura de urmat?

În situația în care părintele care exercită singur autoritatea părintească, părintele la care locuiește copilul, tutorele sau chiar ambii părinți intenționează să părăsească țara pentru a munci într-un alt stat, aceștia sunt obligați să notifice de îndată serviciul public de asistență socială de la domiciliu cu privire la acest aspect. Notificarea trebuie realizată cu cel puțin 40 de zile înainte de momentul în care vor părăsi statul.

Prin notificarea transmisă, persoanele din categoriile menționate anterior sunt obligate să desemneze pe cineva care să se ocupe de întreținerea minorului pe perioada absenței părinților sau tutorelui.

De asemenea, în cazul în care aceste persoane se află deja la muncă în străinătate fără să fi parcurs această procedură prealabilă, trebuie să înștiințeze de îndată serviciul public de asistență socială din raza de domiciliu și să desemneze o persoană care să se ocupe de întreținerea copilului cât timp aceștia se află într-un alt stat.

Cu privire la persoana în grija căreia se va afla minorul, la solicitarea părintelui sau din oficiu, instanța de tutelă se va pronunța în sensul confirmării desemnării acesteia și va putea dispune delegarea temporară a autorității părintești pentru o perioadă ce nu va depăși un an. Totuși, dacă părinții nu vor reveni în țară după perioada stabilită, instanța va putea prelungi succesiv delegarea, însă perioadele de prelungire vor fi de cel mult un an. La baza hotărârii va sta și un raport de anchetă psihosocială, întocmit de serviciul public de asistență socială de la domiciliul persoanei desemnate.

Este important de menționat că va fi necesar ca persoana desemnată să își exprime acordul cu privire la delegare. Acordul va putea fi exprimat doar personal, în fața instanței de judecată.

Prin hotărârea pe care instanța o va pronunța vor fi stabilite toate drepturile și îndatoririle persoanei desemnate, precum și perioada pentru care i-a fost delegată autoritatea părintească.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoana desemnată?

Conform articolului 105, persoana desemnată trebuie să facă parte din familia extinsă sau dintre rudele, afinii, prietenii familiei ori ai familiei extinse a copilului față de care acesta a dezvoltat relații de atașament sau alături de care s-a bucurat de viața de familie.

Totodată, persoana în cauză trebuie să aibă minimum 18 ani împliniți și să îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii și îngrijirii unui copil.

Toate aceste aspecte vor fi analizate în concret de instanța de tutelă în momentul în care va verifica desemnarea persoanei în grija căreia se va afla temporar copilul.

În concluzie,

În cazul în care sunteți părinții unui minor și planificați o plecare în străinătate cu scopul de a munci, fără însă a avea posibilitatea de a pleca împreună cu minorul, este obligatoriu să urmați procedura enunțată mai sus și să desemnați o persoană care se va îngriji temporar de creșterea și educarea acestuia.

În efectuarea acestui demers, echipa noastră de avocați vă stă la dispoziție, oferindu-vă sfaturi juridice raportate la situația concretă în care vă aflați, precum și  reprezentând interesele voastre în fața instanței de tutelă.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020