Cum impozităm veniturile din chirii în anul 2024?

O mare parte dintre români achiziționează locuințe pentru ca ulterior să le închirieze și să obțină o sursă suplimentară de venit. Nu trebuie neglijat faptul că, aceste venituri nu sunt lipsite de plata impozitului și de declararea acestora la ANAF.

OUG 115/2023 a adus numeroase modificări fiscale, care afectează și acele venituri obținute de o persoană fizică din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală

Principalele modificări fiscale, care impactează veniturile obținute din chirii sunt următoarele:

  • La calculul impozitului pe venitul din chirii se va deduce o cotă forfetară de 20%;
  • Veniturile obținute din chirii nu vor mai fi incluse la capitolul venituri din activități independente in sistem real. Astfel, nu se va putea aplica sistemul real și deduce anumite cheltuieli așa cum se întâmpla până în prezent. Se va putea deduce din venit doar cota de 20%;
  • Veniturile din chirii aferente anului 2024 vor fi impozitate cu 10%, după deducerea cotei forfetare de cheltuieli de 20%;
  • În cazul în care proprietarul este persoană fizică, iar chiriașul persoană juridică, impozitul se declară și se plătește lunar de către chiriașul persoană juridică;
  • Se menține obligativitatea înregistrării contractelor de închiriere la ANAF în 30 de zile de la data încheierii acestora. Se va completa declarația C168 și vor fi incluse și în declarația unică.

În anul 2023, persoanele fizice care aveau mai mult de 5 contracte de închiriere încheiate, le încadrau fiscal în categoria veniturilor din activități independente, cu obligația de a întocmi registre fiscale, și aveau posibilitatea de a deduce anumite cheltuieli pentru stabilirea impozitului datorat. Aceste reguli au fost eliminate, iar în prezent impozitul de 10% este aplicabil după deducerea cotei de 20%, fără a fi necesară justificarea acestor cheltuieli.

Astfel, impozitul se va calcula în felul următor:

Venit brut din chirii: 500 EURO (valoarea chiriei) x 12 luni = 6.000 EURO

Asupra venitului brut se aplică o cotă forfetară de 20%: 6.000 EURO – 1.200 EURO = 4.800 EURO

Apoi se aplică 10% cota de impozitare: 10% x 4.800= 480 EURO (impozit datorat)

Impozitul pe veniturile obținute din chirii este datorat de persoanele fizice, în baza Declarației Unice depusă la ANAF, până în data de 25 mai a anului următor celui în care veniturile au fost dobândite.

Cu privire la obligativitatea de contribuție la CASS, s-au instituit 3 plafoane: 6, 12 și 24 de salarii minime brute. Astfel, în cazul în care veniturile obținute din chirii depășesc 6 salarii minime brute, se datorează CASS (10%) care se aplică la plafonul de 6, 12 sau 24 de salarii.

Pentru a afla mai multe detalii despre modificările fiscale aplicabile începând cu anul 2024, nu ezitați să parcurgeți articolul Modificări fiscale 2024 – cum ne afectează?din secțiunea noastră de noutăți.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020