Având în vedere că suntem la început de an, dorim să vă reamintim obligațiile legale care cad în sarcina societății d-voastră în domeniul raporturilor de muncă.
Întrebarea este dacă societatea d-voastră are un Regulament de ordine interioară, Contract colectiv de muncă sau dacă acestea sunt actualizate conform noilor modificări legislative, dar și conform noilor modificări din plan intern ale societății.
Conform dispozițiilor art. 246 din Codul muncii, Angajatorul are obligația întocmirii regulamentului intern în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice. Totodată, conform art. 244 din Codul muncii orice modificare intervenită în conținutul regulamentului intern este supusă procedurii de informare a salariaților.
În privința contractului colectiv de muncă, trebuie să știți că există obligația inițierii negocierilor în privința întocmirii acestuia, atunci când unitatea are 21 de angajați, conform dispozițiilor art.129 din Legea nr.62/2011 privind dialogul social.
Pe lângă sancțiunile contravenționale la care vă puteți expune în situația nerespectării acestor obligații legale, societatea d-voastră poate suferi și o serie de alte consecințe negative.
Astfel, având în vedere că prin regulamentul intern sunt reglementate criteriile de evaluare ale salariaților, abaterile disciplinare, drepturile și obligațiile salariaților, în lipsa reglementării în mod clar a acestora, angajatorul poate fi pus în situația de a nu putea uza în mod legal de prerogativa disciplinară sau nu va deține probatoriul necesar în situația existenței unui litigiu pe rolul instanțelor.

Vă vom oferi câteva exemple care dovedesc necesitatea întocmirii acestor documente, menite a reglementa raporturile de muncă.

Conform dispozițiilor legale, angajatorul stabilește criteriile de evaluare a activității profesionale ale salariaților, iar conform dispozițiilor art. 17 alin. 3 lt. e din Codul muncii, angajatorul are obligația informării salariaților asupra acestor criterii de evaluare. În principiu, criteriile de evaluare a activității profesionale ale salariaților se regăsesc în Regulamentul intern, care, în mod necesar, trebuie adus la cunoștința salariaților.

În baza acestor criterii, angajatorul poate dispune avansarea, retrogradarea sau poate chiar concedierea salariaților.  În situația în care criteriile de evaluare nu au fost stabilite de către angajator sau acestea nu au fost aduse la cunoștința salariatului, iar angajatorul a dispus concedierea salariatului pentru necompetență profesională, există șanse reale de contestare a unei astfel de decizii, având în vedere că întreaga procedură de evaluare a salariatului s-a făcut în condiții netransparente și nelegale. Consecința anulării unei astfel de decizii o reprezintă reintegrarea în muncă a salariatului și obligarea angajatorului la plata de despăgubiri egale cu drepturile salariale indexate și actualizate de care salariatul a fost lipsit.

Aceeași poate fi situația în care angajatorul nu reglementează prin Regulamentul intern abaterile disciplinare, precum și consecințele care intervin în cazul săvârșirii fiecărei abateri disciplinare în parte. Astfel, deși salariatul a săvârșit o abatere disciplinară (în viziunea angajatorului), acea faptă nu este înscrisă ca abatere disciplinară prin regulamentul intern sau într-un alt document.

Având în vedere că în conformitate cu dispozițiile art. 252 alin. 2 lt.a din Codul muncii, decizia de concediere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat , emiterea unei astfel de decizii în lipsa acestora este total nelegală.

În situația în care deși există obligația începerii negocierilor contractului colectiv de muncă, angajatorul refuză în mod nejustificat, conform dispozițiilor art. 217 alin. 1 lt. b din Legea nr.62/2011 privind dialogul social, acesta poate fi sancționat cu amenda cuprinsă între 5.000 Lei și 10.000 Lei.

Acestea sunt doar câteva exemple de consecințe negative la care angajatorii se pot expune în situația în care nu au întocmit un regulament intern sau contract colectiv de muncă.

Cabinetul nostru vă poate oferi suport în demersurile de întocmire, actualizare, modificare a tuturor documentelor din domeniul dreptului muncii, dar și consultanța juridică de care aveți nevoie.

În situația în care doriți mai multe detalii nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 0720.291.919 sau la adresa de e-mail [email protected].

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Nartea - 2020