Raportările contabile la 30 iunie, potrivit OMFP nr. 895/2017 trebuie depuse până în 16.08.2017 .

Operatorii economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie să depună raportările contabile pentru primul semestru al anului până cel mai târziu miercuri, 16 august 2017.  Modul de raportare contabilă pentru anul acesta este inclus în Ordinul MFP nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 […]

O.U.G nr. 55/2017 stabilește că, începând cu luna septembrie, indemnizația lunară pentru creșterea copilului va fi plafonată la cel mult 8.500 RON.

Guvernul României, a hotărât plafonarea indemnizației lunare de creștere a copilului, astfel încât, indiferent de veniturile părintelui, aceasta nu va putea depăși 8.500 de lei lunar, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului. Actul a fost publicat astăzi, 07.08.2017 în Monitorul […]

În data de 04.08.2017, Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență privind restituirea administrativă a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

În data de 04.08.2017, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgență privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanța reglementează restituirea pe cale administrativă, la cerere, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme […]

Nartea - 2020